Stappenplan utiliteitspand energielabel C

Stappenplan utiliteitspand energielabel C

Vanaf 2023 is ieder kantoor groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Welke stappen kunt u nemen om energielabel C te bereiken?

Check uw energielabel

Check eerst uw energielabel op www.ep-online.nl. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Ook maakt het duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een pand.

Uw pand heeft energielabel A t/m C

Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Op dit moment zijn er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken.

Uw pand heeft een energielabel D t/m G

Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben. Het is dus verstandig om een maatwerkadvies aan te vragen bij Advies in Energie. Misschien kan uw pand daardoor direct de stap maken naar energielabel A of B.

No-regret-maatregelen

Kies voor ‘no regret'-maatregelen. Dergelijke maatregelen dragen bij aan een energieneutraal kantoor. Daarbij wordt rekening gehouden met verdergaande aanpassingen in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan ruimte om een installatie later aan te passen naar de stand van de techniek.

Uw pand heeft geen label

Wanneer uw pand geen label heeft, gaat u in gesprek met Advies in Energie. Wij kunnen inschatten hoe energiezuinig uw gebouw is. Denken wij dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan maken we een labelberekening. Hieruit komt het definitieve label; bij A t/m C zal Advies in Energie uw label registreren en uw pand afmelden.

Voldoet uw pand toch niet minimaal energielabel C? Dan neemt u vervolgens onderstaande stappen. Dat geldt ook voor ieder pand waarbij Advies in Energie vooraf inschat dat deze niet aan label C voldoet.

Stappen om te komen tot een energielabel C (of beter)

Heeft uw gebouw label D t/m G? Volg de volgende stappen om uw pand voor 2023 naar energielabel C te tillen.

1.Vraag een maatwerkadvies aan

Advies in Energie controleert het gebouw op een aantal kenmerken en signaleert verbetermogelijkheden. Ook kan hij voor u de Erkende Maatregellijsten meenemen in zijn advies; dat zijn maatregelen waarmee u voldoet aan het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Zijn advies bestaat ook uit een kostenberekening. Laat u de aanbevolen maatregelen uitvoeren? Dan kunt u ook subsidie ontvangen voor het advies. Een maatwerkadvies  wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel als gevolg. Als opdrachtgever kunt u afspreken ook een energielabel op te laten maken, dit kost vaak weinig extra.

2.Verken financiële regelingen

RVO.nl ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen. Bekijk daarom de mogelijkheden van onderstaande subsidies:

3.Voer de maatregelen uit

Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval op energielabel C te komen.

4.Laat een nieuw energielabel opstellen

Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen.

Ga terug

Created by LR Internet