Subsidie energiebesparing eigen huis nog steeds beschikbaar

Subsidie energiebesparing eigen huis nog steeds beschikbaar

Per 1 januari blijft er geld beschikbaar voor de subsidie energiebesparing eigen huis. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft dit besloten vanwege het grote succes van de regeling.
 
Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

U kunt subsidie aanvragen van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018. Hiervoor is € 60 miljoen beschikbaar. De Staatscourant publiceerde de regeling 'Subsidie energiebesparing eigen huis' op 1 september 2016.

Voor aanvragen die na 5 december 2016 zijn ingediend, geldt een aanvullende voorwaarde: zie de publicatie in de Staatscourant van 5 december 2016

  • voor eigenaar-bewoners bedraagt het totaal te ontvangen subsidiebedrag ten hoogste € 20.000
  • voor een vereniging bedraagt de gemiddelde subsidie per koopwoning ten hoogste € 20.000
 
Tot 1 januari 2018 is er 35,7 miljoen euro voor eigenaar-bewoners. 6 Miljoen voor Verenigingen van Eigenaren voor het uitvoeren van maatregelen en 2 miljoen voor Verenigingen van Eigenaren voor proces- en advieskosten. Het restant van het budget is voor 2018. In totaal is er 60 miljoen euro beschikbaar.
 
Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren kunnen subsidieaanvragen blijven indienen voor isolerende maatregelen. Zij moeten minimaal twee soorten isolerende maatregelen treffen van voldoende omvang, bijvoorbeeld: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas.

Ga terug

Created by LR Internet