Energielabel C verplichting bij wet geregeld

Energielabel C verplichting bij wet geregeld

De energielabelverplichting kantoren is 2 november in het Staatsblad gepubliceerd. Het is nu bij wet geregeld dat vanaf 1 januari 2023  kantoren met een energielabel lager dan C niet meer toegestaan is. De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak. Nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant, tellen ook mee.

De Rijksdienst van Ondernemend Nederland schrijft dat de gemeenten de verplichting gaan handhaven.

“Als de labelplicht wordt overtreden, kan de gemeente kiezen voor een waarschuwing. De gebouweigenaar kan dan alsnog aan de verplichting te voldoen. Maar maatregelen kunnen strenger zijn. Denk aan een last onder dwangsom of zelfs het sluiten van het gebouw.”

Ga terug

Created by LR Internet